PRAVNO OBVESTILO

Splošni pogoji uporabe spletne strani www.xyz-stores.si in omejitev odgovornosti

Definicije pojmov
Lastnik in skrbnik spletnega mesta www.xyz-stores.com je Sportina Bled, d. o. o., Alpska cesta 43, Lesce.
Spletno mesto pomeni vsako stran v okviru naslova oziroma domene – spletnega naslova www.xyz-stores.com.
Uporabnik spletnega mesta je vsaka oseba, ki obišče katerokoli spletno stran na spletnem mestu www.xyz-stores.com.

Osebni podatek je podatek, ki se nanaša na posameznika, ki je fizična oseba.

Zbirka osebnih podatkov je strukturiran niz osebnih podatkov, ki omogoča določljivost posameznika.

Neposredno trženje je ponujanje blaga in storitev z uporabo poštnih, telefonskih, elektronskih ali drugih komunikacijskih sredstev.

Sprejem splošnih pogojev
Uporabnik z uporabo spletnih strani www.xyz-stores.com sprejema te splošne pogoje in izjavlja, da je z njimi seznanjen in se z njimi strinja.

Avtorske pravice
Vsa vsebina, objavljena na spletnem mestu, je v izključni lasti lastnika spletnega mesta in je avtorsko zaščitena z veljavnimi zakoni. V vsebino spletnega mesta se poleg besedila in podatkov šteje tudi celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi.
Prepovedani sta vsakršno kopiranje in objavljanje, oz. druga uporaba katere koli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, razen če lastnik to izrecno dovoli v pisni obliki.
Če uporabnik posreduje lastniku kakršnekoli materiale, se šteje, da za vselej na lastnika v mejah zakonske dopustnosti brezplačno prenaša svoje materialne avtorske pravice in dovoljuje uporabo ter objavo posredovanih materialov, razen če to s svojo pisano izjavo ob posredovanju materiala izrecno izključuje.

Uporaba podatkov
Uporabnik lahko podatke spletnega mesta uporablja le v osebne in nekomercialne namene in v obsegu, ki ga dovoli lastnik/skrbnik. Kakršnokoli posredovanje izvirnih ali izvedenih podatkov tretjim osebam oziroma objavljanje na drugih mestih je izrecno prepovedano. Kakršnakoli zloraba in/ali neupravičena uporaba/posredovanje podatkov se bo obravnavala v skladu z veljavno kazensko in civilnopravno zakonodajo.

Omejitev odgovornosti
Lastnik/skrbnik spletnega mesta si prizadeva za točnost, popolnost in ažurnost podatkov na spretnem mestu, vendar ob tem opozarja, da so le-ti zgolj informativne narave. Lastnik/skrbnik spletnega mesta zato  ne odgovarja za točnost, pravilnost, ažurnost podatkov in informacij, ki so objavljene na spletnem mestu, in ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov, zlasti ne prevzema odgovornosti za iz tega naslova nastale morebitne škode.

Lastnik/skrbnik si pridržuje pravico do spreminjanja in dopolnjevanja na spletnem mestu objavljenih podatkov.

Lastnik/skrbnik ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi nastala iz kateregakoli vzroka, tudi ne izključno: zaradi napačnih in/ali neresničnih podatkov, ki bi jih posredoval uporabnik, zaradi tehničnih težav (na primer računalniški virus, izpad električne energije, mehanične okvare in drugo), zaradi lastnikove/skrbnikove opustitve in/ali prekinitve izvajanja storitve, zaradi ukrepov državnih in/ali upravnih organov itd.

Uporaba piškotkov,  osebnih podatkov in varovanje zasebnosti

Spletno mesto lastnika uporablja piškotke, ki se ob obisku uporabnika na spletnem mestu naložijo na uporabnikov računalnik oz. mobilno napravo, vse z namenom prepoznave računalnika oz. naprave ob ponovnem obisku spletnega mesta za potrebe boljšega in hitrejšega delovanja spletnega mesta. Piškotki ne zbirajo in ne vsebujejo osebnih podatkov uporabnika in so namenjeni zgolj delovanju spletnega mesta, oz. izboljšavi uporabnikove izkušnje  s spletnim mestom.

Lastnik zbira o uporabnikih podatke o njihovih e-naslovih. V povezavi z vašim dostopom do spletnega mesta lastnik na strežniku spremlja podatke, ki bi lahko služili za identifikacijo (IP-naslov računalnika, datum in čas ter obiskane strani). Ti podatki se lahko uporabijo anonimno v statistične namene.

V primeru registracije uporabnika na spletnem mestu in v okviru le-tega posredovanja osebnih podatkov ter kontaktnih informacij prevzame uporabnik izključno odgovornost za njihovo verodostojnost, točnost in ažurnost.

Lastnik bo s pridobljenimi podatki o uporabniku kot osebnimi podatki uporabnika v vlogi upravljalca z osebnimi podatki ravnal v skladu s temi splošnimi pogoji in veljavno zakonodajo (Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 59/1999, 57/2001, 59/2011) in Obligacijski zakonik).

Uporabnik, mlajši od 16 let, mora za posredovanje osebnih podatkov lastniku ali podajo soglasja za sprejemanje e-novic ali podajo soglasja za sodelovanje pri katerikoli nagradni igri lastnika pridobiti soglasje staršev oziroma skrbnika.

Uporabnik z registracijo na spletnem mestu izrecno soglaša, da lahko lastnik uporablja in obdeluje njegove osebne podatke za:

  • omogočanje zagotavljanja dostopa do spletnega mesta,
  • vzpostavitev stika z uporabnikom, kadar je treba (spremembe v delovanju sistema, obveščanje o storitvi ipd.),
  • pošiljanje različnih e-vsebin, vključno z neposrednim trženjem
  • v drugih primerih, če uporabnik sam želi.
     

Uporabnik lahko od lastnika kadarkoli zahteva, da le-ta preneha z uporabo njegovih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja.

To stori tako, da posreduje elektronsko sporočilo na naslov info@xyz-store.com.

Lastnik bo v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 8 dni od prejema zahtevka  uporabnika, preprečil nadaljnjo uporabo osebnih podatkov uporabnika za namen neposrednega trženja  ter o tem v roku 8 dni o tem uporabnika obvestil.

Uporabnik lahko od lastnika zahteva, da mu lastnik kot upravljalec osebnih podatkov omogoči vpogled in prepis podatkov, ki jih obdeluje, oz. da lastnik kot upravljalec podatkov le-te dopolni, popravi ali izbriše, če so nepopolni, netočni oz. neažurni.

Lastnik kot upravljalec osebnih podatkov izjavlja, da uporablja ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih obdeluje.

 Lastnik izjavlja, da pridobljenih osebnih podatkov, razen v primeru drugačne zakonske ureditve, ne bo posredoval tretjim osebam brez izrecnega dovoljenja uporabnika.

Kršitve
Pri kakršnihkoli kršitvah veljavne zakonodaje ali teh pogojev sme lastnik vse posredovane osebne podatke, vključno z IP-naslovom, uporabiti za preprečevanje prihodnjih kršitev in sanacijo posledic kršitve.

Ob kakršnihkoli kršitvah se lahko uporabniku delno ali v celoti omeji dostop oziroma uporaba spletnega mesta.

Prepovedan je vsak poskus ali izvršitev nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja, povzročitve začasne ali trajne neuporabnosti podatkov na spletnem mestu. Prav tako je prepovedan vsak poskus ali izvršitev dejavnosti, da se mimo spletnega mesta nepooblaščeno dostopi do kakršnihkoli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema lastnika.

Prehodne in končne določbe
Za razlago teh splošnih pogojev in sporov iz razmerja uporabnika z lastnikom se uporablja slovensko materialno in procesno pravo, za morebitne spore iz tega razmerja pa je glede na predmet spora bodisi pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani (spori iz naslova avtorske pravice), bodisi   stvarno pristojno sodišče v Radovljici (spori iz naslova drugih razmerij).
Če sodišče s pristojnostjo za odločanje v tej zadevi odloči, da je kakšna določba splošnih pogojev neveljavna, bo ta določba izločena, druge določbe splošnih pogojev pa bodo še naprej veljale in učinkovale.

Lesce, 1. 8. 2014

club_card_img_alt

NOVE MODNE KOORDINATE

Postani član premium modne skupnosti!

VČLANI SE

Za funkcionalnost strani uporabljamo piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Z nadaljevnajem obiska strani soglašate z njihovo uporabo.